Mine fuglebilder
Sjekk også mine naturbilder
NYHET: Nå ligger hele bildearkivet mitt på nett (Trykk her)

Hvitkinngås

Spettmeis

Vannpiplerke

Sotsnipe

Steppekrattvarsler

Sabinemåke

Sabinemåke

Gulbeinmake michaelis

Trostesanger

Rørsanger

Myrsanger

Ringgås hrota

Turteldue

Svartstrupe hann

Svartstrupe hunn

Myrpiplerke ua. japonicus

Skjærpiplerke ua. petrosus

Skjærpiplerke ua. littoralis

Svartrødstjert

Myrpiplerke ua. japonicus

Gulspurv

Myrpiplerke

Dvergfluesnapper

Sitronerle

Amursvale

Dverglo

Orrfugl

Sangsvane

Svartsvane

Taffeland

Grøndlandsmåke ua. kumlieni

Grøndlandsmåke ua. kumlieni

Bjørkefink

Rødstrupe

Grønnfink hann

Grønnfink hunn

Brunsisik

Brunsisik

Grønnsisik hann

Kjøttmeis

Rødstrupe

Svarttrost

Blameis

Grønnsisik hann

Blåmeis

Gråstrupedykker

Svarthetteparula

Svarthetteparula

Alkekonge

Blåstjert

Fuglekongesanger

Havørn ungfugl

Viersanger

Viersanger

Nattergal

Hvitpannevarsler

Ringgås

Temmincksnipe

Lappspove

Gulspurv

Storskarv

Vannrikse

Vannrikse

Busksanger

Bøksanger

Hagesanger

Fjellmyrløper

Spurvehauk

Engelsk gulerle

Spurvehauk

Spurvehauk

Sivhøneunge

Tundralo voksen

Havørn

Tjeld

Rødstilk ungfugl

Polarsnipe

Alaskasnipe

Storlom

Storlom

Storlom

Tornskate hunn

Silkehegre

Gresshoppesanger

Gresshoppesanger

Åkerrikse

Åkerrikse

Åkerrikse

Turteldue

Krikkand hann

Strandsnipe

Hettemåke

Smålom

Svartstrupe hunn

Sandsvale

Gjøk

Snadderand hann

Tornsanger

Skogdue

Hortulan

Svarthvit fluesnapper hunn

Svarthvit fluesnapper hann

Rødstjert hann

Rødstjert hunn

Gråhegre

Vendehals

Trepiplerke

Rødtoppfuglekonge

Tornirisk

Gulerlethunbergihunn

Gulerlethunbergihann

Horndykker

Horndykker

Niland

Niland

Dvergterne

Duetrost

Polarmåke

Stillits

Stillits

Svartstrupe 1k hann

Kaspimåke

Palmedue

Beryllbieter

Tårnfalk

Dvergdykker

Hagebulbul

Halsbåndparakitt

Huskråke

Rødehavsmåke

Indiasølvnebb hann

Indiasølvnebb hunn

Pungmeis

Purpurhegre

Rovterne

Sitronerle

Sporevipe

Steppemåke

Alveprinia

Svartrødstjert

Tamariskspurv

Terneisfugl

Topphegre

Topplerke

Trane

Tårnfalk

Vannpiplerke

Dvergspurv

Dvergfalk

Grønlandsmåke ua. kumlieni 2. vinter

Sjøorre hann

Sjøorre hunn

Havelle hunn

Smålom

Gråsisik

Grankorsnebb hunn

Gjerdesmett

Snøspurv

Svartstrupe østlig

Grankorsnebb hann

Tundragås ua. flavirostris

Hauksanger

Fossekall

Trekryper

Storskarv

Trelerke

Vintererle

Trekryper

Måltrost

Dverglerke

Grankorsnebb ung

Pilfink

Dverglerke

Laksand hunn

Tartarpiplerke

Stillits

Rødstjert

Bjørkefink

Hvitkinngås

Varsler

Munk hann

Vendehals

Munk hann

Munk hunn

Gransanger

Gulbrynsanger

Varsler

Svartkråke

Rubinstrupe

Svartrødstjert

Hvitkinngås

Vandrefalk

Nøtteskrike

Tundralo

Fuglekonge

Gulbrynsanger

Rødstjert

Turteldue

Rustsnipe

Havørn

Ravn

Kanadagas

Myrsnipe

Dvergsnipe

Brusfugl hunn

Brusfugl ung

Grønnstilk

Lunde

Lunde

Havhest

Havhest

Toppskarv

Skogsnipe

Lappspove

Tundrasnipe

Brushane hann

Låvesvale

Åkerrikse

Vaktel

Boltit

Blåstrupe hann

Blåstrupe hunn

Lirype

Myrsnipe

Lappspurv hunn

Lappspurv hann

Fjelljo

Tornskate par

Tornskate hunn

Storspove flukt

Rødstilk flukt

Løvsanger

Tornsanger hann

Tornsanger par

Sivspurv hann

Tornskate

Rødvingetrost

Rødnebbterne flukt

Rødnebbterne

Løvsanger

Rødstilk

Gråfluesnapper

Bjørkefink hunn

Buskskvett hann

Buskskvett hunn

Tornirisk hunn

Jernspurv

Gravand hann

Tyrkerdue

Aftenfalk

Enkeltbekkasin

Sivsanger

Skjærpiplerke

Kuhegre

Silkehegre

Topphegre

Knoppsothøne

Purpurhegre

Cettisanger

Dvergdykker

Fiskeørn

Knekkand

Rødhodeand hann

Rødhodeand hunn

Snadderand hann

Taffeland

Stylteløper hann

Grønnstilk

Hvitbrystlo

Sivhøne unge

Sivhøne

Sothøne

Sultanhøne

Gulerle iberiae

Sørnattergal

Trostesanger

Rødhodevarsler

Grafluesnapper

Hekkspurv

Sardiniasanger

Stillits

Aftenfalk

Bieter

Dverglerke

Markpiplerke

Dverglo på reir

Hærfugl

Kornspurv

Svarthodesanger hunn

Svarthodesanger hann

Trielpar

Tornirisk

Heilo

Splitterne

Boltit

Kaie

Sanglerke

Strandsnipe

Svartstrupe med unger

Svartstrupe hann

Svartstrupe hunn

Jordugle

Sanglerke

Kjøttmeis

Sildemåke

Steinskvett

Bokfink

Storspove

Spettmeis

Gråtrost

Steinskvett hunn

Linerle hann

Linerle hunn

Sandlo

Toppmeis

Gråtrost

Ringdue

Granmeis

Bokfink

Heipiplerke

Tjeld

Stær

Vipe

Grønnfink

Svartryggerle

Gjerdesmett

Grågås

Stokkand hann

Stokkand hunn

Toppand hann

Toppand hunn

Knoppsvane lander

Gråhegre

Ærfugl

Toppmeis

Svarttrost hann

Svarttrost hunn

Svartmeis

Storskarv

Steinvender

Skjærpiplerke

Skjære 1

Skjære 2

Sandløper

Rødstrupe 1

Rødstrupe 2

Polarmåke 1

Polarmåke 2

Grønlandsmåke ua kumlieni

Grønlandsmåke ua kumlieni

Grønlandsmåke ua kumlieni

Kråke

Kråke

Krykkje 1

Krykkje 2

Krykkje med glorie

Knoppsvanepar

Hettemåke

Gråspurv hunn

Gråspurv hann

Gråhegre

Grønnsisik hunn

Grønnsisik hann

Rødnebbterne

Grønlandsmåke

Hvitvingesvartterne

Hvitvingesvartterne skadet

Dvergterne

Gråhegre ung

Granmeis

Fjæreplytt

Fiskemåke

Fiskemåke

Båndkorsnebb

Stylteløper ung

Blåmeis 1

Blåmeis 2
Alle bildene er copyright-beskyttet. Ønsker du å bruke bildene kan du jo ta kontakt på epost, så blir vi sikkert enige om noe...